PODACI

ŽIRO RAČUN KOD ZAGREBAČKE BANKE
BROJ: 2360000-1101302019
SWIFT: ZABAHR2X
PDV ID: HR71608683122
33405 PITOMAČA, D. DOMJANIĆA 48
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU TT-95/1674-3 MBS:010030159